Înscrierea în cartea funciară a urmăririi silite (somație)

* imobilul este înscris în cartea funciară


Tipul înscrierii ce trebuie menționat în cerere:  NOTARE


Care sunt actele necesare ?

Cererea de înscriere completată conform formularului tipizat
Copie conformă cu exemplarul aflat la dosarul execuțional, a încheierii de încuvințare a urmăririi silite

Model completare cerere înscriere

Cererea de inscriere (formular tip necompletat)


Cum se radiază urmărirea silită?

Cerere de radiere completată conform formularului tipizat.
Înscrisul emis de executorul judecătoresc prin care solicită radierea

Observație: Radierea urmarii silite nu se poate face în baza declarației creditorului.


Ce tarif se plătește ? 

– 75 lei / imobil

– tariful de eliberare în regim de urgență este de 375 lei

Observatie: tariful este identic atat la notare cat și la radire


Alte inscrieri