Procedura eliberării înscrisurilor

Care sunt documentele care se eliberează?

Încheieri de carte funciară

Extrase de carte funciară pentru informare

Documentații cadastrale

Documentații tehnice (ridicări topografice)

Copii după cărțile funciare, înscrisuri din mapa de acte, planuri


Unde se eliberează înscrisurile ?

Online în forma electronic cu semnătura digitală în cazul cererilor depuse prin intermediul paginii de internet    https://epay.ancpi.ro

Prin email – în format electronic cu semnătură digitală pentru cererile în cazul cărora s-a optat pentru această modalitate de comunicare

La sediul instituției – pentru cererile depuse la ghiseul înstituției în cazul cărora s-a optat pentru această modalitate de comunicare

Prin poștă pentru cererile depuse la ghiseul înstituției în cazul cărora s-a optat pentru această modalitate de comunicare


Ce documente sunt necesare la eliberarea înscrisurilor la ghiseu?

Eliberarea înscrisurilor se face în baza prezentării:

  • actului de identitate
  • împuternicirii în cazul în care se prezintă o altă persoană și nu deponentul