Extrasul de carte funciară pentru informare

Poate fi obținut online în orice zi din an (inclusiv sărbatori legale) și la orice oră

Plata cu cardul

Mai ieftin ca la ghiseu

Accesați pagina http://epay.ancpi.ro

NOU!!! Verficarea realității informațiilor conținute în extrasele de carte funciară pentru informare, furnizate on-line

IMPORTANT
1. Extrasul de carte funciară SOLICITAT ONLINE este un document electronic perfect valabil in mediul electronic (este semnat digital) . Extrasul poate fi tipărit, dar în acest caz acceptarea lui de către alte instituții decât cea emitentă este opțiunea exclusivă a acestora. Institutii care accepta extrasul de carte funciara in format digital

2. In situatia in care datele de identificare ale imobilului sunt introduse gresit in portal (indiferent de eroare), extrasul de carte funciara va fi disponibil doar dupa interventia unui operator uman (asistent registrator) caz in care extrasul de informare va fi disponibil la o data ulterioara inregistrării sale.

In situatia in care eroarea de inregistrarea priveste localitatea (UAT-ul) cererea nu poate fi procesata si se va respinge.

3. In cazul localitatilor din judetul Brasov, cartile funciare in format electronic sunt numerotate cu numere naturale incepand de la 100000, cu exceptia localitatii Crizbav, unde numerotarea incepe de la 1.


Ce este extrasul de informare ?

– este un document care prezintă situația imobilului, respectiv pozițiile active din cartea funciară la momentul întocmirii acestuia


Cine poate solicita eliberarea extrasului de informare ?

– orice persoana poate solicita extras de informare pentru orice imobil, nefiind nevoie să justifice vreun interes


Când se solicită extrasul de informare ?

– ori de câte ori se consideră că este necesar


Care este termenul de valabilitate ?

– nu are un termen de valabilitate (reflectă situatia imobilului doar la momentul întocmirii lui). Cu toate acestea sunt institutii/autorităti care au reguli proprii cu privire la vechimea extraselor de informare pe cere le solicită petentilor.


Unde se depune cererea?

– cererea se poate depune personal sau prin mandatar la:
         –  online cu plata tarifului prin card bancar. Extrasul astfel obținut este valabil ca document electronic**
        – registratura birolui teritorial pe raza caruia se afla situat imobilulul pentru care se solicită extrasul de informare
        – prin poștă sau curier cu condiția plății anticipate a tarifului prin ordin de plată
        – prin fax sau email cu condiția plății anticipate a tarifului prin ordin de plată
        – prin orice birou notarial
        – prin orice persoană autorizată să execute lucrări în domeniul cadastrului

Care este tariful ?

20 lei pentru extrasele inregistrate si platite on-line la adresa http://epay.ancpi.ro

25 lei pentru extrasele înregistrate la ghiseu solicitate in regim normal

125 lei pentru extrasele înregistrate la ghiseu solicitate in regim de urgenta din cartile funciare in format analogic


Care este termenul de eliberare ?

în aceeași zi in cazul cartilor funciare in format electronic

2 zile lucrătoare în regim normal*

1 zi lucrătoare în regim de urgență*

*ziua depunerii nu intră în calcului termenului


Ce fel de cerere se depune?

se depune o cerere de eliberare standard completată confom modelului prezentat în pagina dedicată


Model completare cerere extras de informare

Cerere eliberare extras de informare(formular tip necompletat)