Înscrierea în cartea funciară a LITIGILOR (proceselor)
      * imobilul este înscris în cartea funciară

Tipul înscrierii ce trebuie menționat în cerere:  NOTARE


Care sunt actele necesare ?

– Cererea de înscriere completată conform formularului tipizat

– Copia actiunii având stampila și numarul de înregistrare ale instantei sau certificatul de grefa care identifică obiectul procesului, parțile și imobilul;


Model completare cerere înscriere

Cererea de inscriere (formular tip necompletat)


Ce litigii fac obiectul notarii în cartea funciară? 

Actiunea in rectificare, in justificare sau in prestatie tabulara, in revendicare, a actiunilor confesorii sau negatorii privitoare la drepturile reale principale care poarta asupra imobilelor inscrise in cartea funciara, actiunii de partaj, actiunilor in ineficacitatea actelor juridice constitutive, translative, modificatoare sau extinctive de drepturi reale asupra imobilelor inscrise in cartea funciara, astfel cum sunt, actiunea in constatarea nulitatii sau in anulare, actiunea in rezolutiune, actiunea in revocarea donatiei sau actiunea in simulatie, actiunilor privitoare la predarea unui bun imobil sau la executarea unei alte obligatii, daca obiectul prestatiei este un imobil inscris in cartea funciara, actiunilor posesorii sau a altor actiuni privitoare la fapte si alte raporturi juridice in legatura cu imobilele inscrise in cartea funciara.


Ce tarif se plătește ?

– 75 lei / imobil

– tariful de eliberare în regim de urgență este de 375 lei


Cum se radiază notarea?

Cerere de înscriere completată conform formularului tipizat.

Dovada stingerii definitive a litigiului constatat prin hotarare judecatoreasca sau certificat de grefă sau declaratia autentică de renuntare la dreptul dedus judecații, insoțită de dovada înregistrarii la instanța judecatorească investită cu soluționarea cauzei.


Cine poate solicita radierea ? 

Oricare dintre părțile litigiului.


Ce tarif se plătește pentru radiere?

– 75 lei / imobil

– tariful de eliberare în regim de urgență este de 375 lei


Alte înscrieri