Cine poate solicita un extras de carte funciară pentru informare?

Extrasele de carte funciară pentru informare se eliberează la cererea oricărei persoane, fără a fi necesară justificarea vreunui interes sau a vreunei calități din partea acesteia.

Cine poate depune o cerere de înscriere în cartea funciară?

Doar persoanele interesate,  în raport de conținutul cărții funciare, pot depune cererile de înscriere. Cererile de înscriere se pot depune personal sau prin mandatar.

Care este procedura de depunere a cererilor la OCPI Brasov

Pasul unula intrarea în sediul OCPI Brasov se obține numărul de ordine (bon de ordine);

Pasul doi: se completeaza cererea tip, ( în cazul în care cererea este completată anterior  se trece la pasul următor)

Pasul trei: se prezintă cererea împreună cu documentele necesare la unul dintre funcționarii de la registratura OCPI Brasov.

Pasul patru: se plăteste tariful  la caseria din incinta registraturii OCPI Brasov ( în cazul în care plata a fost facuta prin ordin de plata, acest pas nu este necesar)

Când am nevoie de o documentație cadastrală?

 • Imobilul (teren cu sau fără construcție) nu este înscris în cartea funciară
 • Se construieste sau se demoleaza o construcție
 • Imobilul (teren cu sau fara construcție) se dezlipeste sau se alipeste
 •  Imobilul (teren cu sau fara constructie) se modifică (modificare de suprafata, schimbare de limita, schimbare de categorie de folosinta)
 • Constructia inscrisă în cartea funciară se apartamentează ( dezmembrează) sau apartamentul se subapartamentează
 • Apartamentele se unesc formand un apartament mai mare sau reintregesc constructia
 • Constructia sau apartamentul isi schimba destinația
 • Cartea funciară a fost distrusă, pierdută sau sustrasă si trebuie reconstituită
 • Se dorește constituirea unui drept de servitute pe o anumita parte din imobil.
 • Imobilul (teren cu sau fara constructie) desi înscris în cartea funciară nu este integrat în sistemul național (cazul cărților funciare vechi)

Notă: documentatia cadastrală poate fi utilizată doar pentru scopul pentru care a fost întocmită și receptionată

Cine poate intocmii documentații cadastrale?

Orice persoana fizică sau juridică autorizată să execute lucrari de cadastru, geodezie sau cartografie, în limitele categoriei de autorizare din care face parte. Persoanele fizice autorizate NU SUNT ANGAJAȚII AI OCPI BRAȘOV.

Ce pasi trebuie urmati la intocmirea unei documentatii cadastrale?

Proprietarul va:

 •   lua legatura cu o persoana autorizata care sa intocmeasca documentatia
 •   asigura  accesul la imobil si va arăta limitele imobilului ( cu exceptia imobilelor identificate cu număr cadastral măsurate in sistem stereo)
 •   pune la dispozitia persoanei autorizate actele necesare

Persoana autorizata va:

 • intocmii documentatia cadastrala după masurarea obligatorie a imobilului si va materializarea limitele (in situatia in care acestea nu sunt deja materializate)
 • va depune la oficiul de cadastru documentatia in vederea receptionarii
 • va ridica de la oficiul de cadastru documentele emise in urma receptionarii documentatiei ( planurile de amplasament si delimitare, incheierea de carte funciara, extrasul de carte funciara și le va preda proprietarului)

De ce acte (înscrisuri) am nevoie la inscrierea în cartea funciară ?

Inscrisurile de care aveți nevoie precum și procedura de înscriere specifica fiecarei situatii o gasiti AICI.

Cine poate studia cartea funciara si mapa cu inscrisuri?

Orice persoană, fără a fi ţinută să justifice vreun interes, poate cerceta orice carte funciară, precum şi celelalte documente cu care aceasta se întregeşte, potrivit legii. Mapa cu înscrisurile care au stat la baza efectuării înscrierilor în cartea funciară poate fi consultată de orice persoană interesată, cu respectarea dispoziţiilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Studiul cărtilor funciare, al planurilor și al înscrisurilor din mapa de acte se face in incinta sălii de studiu cu respectarea programului de lucru si cu plata tarifelor aferente.

Care este tariful si termenul pentru inscrierea în cartea funciara?

Tarifele datorate pentru efectuarea operatiunilor de cadastru și carte funciara precum și termenele de solutionare a cererilor le gasiti in pagina dedicata

Cum se elibereaza/comunică încheierile si extrasele de carte funciara?

Comunicarea încheierilor si extraselor de carte funciară se face în modalitatea aleasă de deponentul cererii la momentul depunerii acesteia, conform mențiunilor existente pe cerere ( la sediul BCPI, prin fax sau email, prin poștă)