Înscrierea în cartea funciară a contractelor de INCHIRIERE sau ARENDARE 

* imobilul este înscris în cartea funciară


Tipul înscrierii ce trebuie menționat în cerere:  NOTARE


Care sunt actele necesare ?

Cererea de înscriere completată conform formularului tipizat
 Contractul de închiriere /arendare, în forma ceruta de lege pentru validitatea actului respectiv;

Model completare cerere înscriere

Cererea de inscriere (formular tip necompletat)


De ce alte informații am nevoie?

Actele (înscrisurile) se depun în original sau copie legalizată

Observație: contractul de închiriere / arendare trebuie să identifice imobilul ce face obiectul său cu date cât mai concrete, de preferat cu numar de carte funciară și număr cadastral sau topografic


Ce tarif se plătește ?
– 75 lei / imobil

– tariful de eliberare în regim de urgență este de 375 lei


Când și cum se radiază notarea închirierii ?

La împlinirea termenului menționat în contract, radierea se face în baza unei cereri de radiere completată conform formularului tipizat.

Înainte de împlinirea termenului radierea se face în baza:

    • cererii de radiere completată conform formularului tipizat
    • acordului scris al părților sau al succesorilor în drepturi ai acestora ori, în lipsa acestuia, hotărârea judecătorească definitivă

Cine poate solicita radierea ?

Oricare dintre părți poate solicita radierea


Ce tarif se plătește pentru radiere?

– 75 lei / imobil

– tariful de eliberare în regim de urgență este de 300 lei

 Alte inscrieri