user 3

 Director

Radu Simion MOȚA

 user 2

Șef Serviciu Cadastru

Andreea Bianca David Miklos

user 3

Șef Serviciu Publicitate Imobiliară

Mihai TAUS

user 2

Șef Birou Economic

Camelia MATEI

user 2

Șef Birou de Cadastru si

Publicitate Imobiliară Zărnești

Vasilica BĂNUCU

user 2

Șef Birou de Cadastru si

Publicitate Imobiliară Făgăraș

Sorina MAILAT

user 2

Șef Birou de Cadastru si

Publicitate Imobiliară Rupea

Emilia RĂȚOI

Agenda conducerii

  • Rezolvarea problemelor curente ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov.
  • Participarea la ședințele Colegiului Prefectural și ale Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.
  • Participarea la sedințele zonale ale conducerilor oficiilor teritoriale din zona 8 centru (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)
  • Participarea la convocăriile și întalniriile initiate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
  • Alte activități a caror desfășurare este necesară pentru atingerii obiectivelor Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov.