Inscrierea în cartea funciară și în cadastru a CONSTRUCȚILOR

* imobilul este înscris în cartea funciară


Când se solicită inscrierea unei construcții?

De regulă, la momentul finalizarii construcției.

Prin excepție se poate solicita și pe stadii de execuție


Ce presupune inscrierea unei constructii?

Inscrierea constructiei presupune măsurarea imobilului de către o persoană autorizată în domeniul cadastrului (care NU este angajatul OCPI Brașov)


Ce trebuie să facă proprietarul?

Proprietarul trebuie să încheie un contract de prestări de servicii cu o persoană autorizată în domeniul cadastrului, care să îi întocmească o documentație cadastrală, în baza măsurătorilor efectuate la teren.


Cine depune cererea?

Cererea se depune de persoana autorizată în domeniul cadastrului care a întocmit documentația cadastrală


Care sunt actele necesare ?

1. Pentru construcțiile noi finalizate:

Certificatul de atestare a edificării construcției emis de primăria localitații unde este situat imobilul.

Certificatul de atestare fiscală

2. Pentru constructiile noi aflate intr-un anumit stadiu de execuție

Certificatul de atestare a stadiului realizarii construcției emis de primăria localitații unde este situat imobilul.

Procesul verbal de constatare a stadiului realizării constructiei

3. Pentru construcțiile vechi edificate înainte de 01.08.2001

Autorizatia de construire sau in lipsa acesteia certificatul de atestare fiscală.*

* Certificatul de atestare fiscala se depune indiferent daca exista sau nu autorizatie de construire

In cazul în care nu exista autorizatie de construire in certificatul de atestare fiscala sau un alt act administrativ emis de primaria localitatii se va mentiona anul edificarii constructiei.


Ce tarif se plătește ?

– 60 +0,05 % din valoarea de impozitare mentionată în certificatul de atestare fiscala

– tariful de eliberare în regim de urgență este de 4 ori tariful în regim normal

Observație: acesta este tariful datorat bugetului de stat. Costurile cu intocmirea documentatiei cadastrale sunt rezultatul negocierii dintre proprietar si persoana autorizată în domeniul cadastrului ( care nu este  angajatul OCPI Brașov)


Vezi lista persoanelor autorizate in domeniu