Hartă planuri parcelare digitale introduse în bazele de date ale OCPI Brașov*


Atenție – Având în vedere că acţiunea de transformare a planurilor parcelare în baze de date digitale este în curs de desfăşurare, informatiile postate pe site nu sunt complete, urmând a fi actualizate periodic.