Realizarea unor dezlipiri (dezmembrari) sau alipiri

* imobilul este înscris în cartea funciară


 Ce presupune dezlipirea / alipirea?

Dezlipirea sau alipirea unui/unor imobile presupune măsurarea imobilului/ imobilelor de către o persoană autorizată în domeniul cadastrului ( care NU este angajatul OCPI Brașov)


Care sunt pasii necesari ? 

1. Întocmirea unei documentații cadastrale de dezlipire sau alipire.

2. Depunerea cereri de receptie tehnică a documentației cadastrale la OCPI Brașov de către persoana autorizată.

3. Întocmirea actului autentic de dezlipire/ alipire la un birou notarial.

4. Depunerea cererii de înscriere în cartea funciară a delipirii/alipirii de către notarul public.


Ce trebuie să facă proprietarul? 

Proprietarul trebuie să încheie un contract de prestări de servicii cu o persoană autorizată în domeniul cadastrului, care să îi întocmească o documentație cadastrală, în baza măsurătorilor efectuate la teren.

După recepționarea documentatiei cadastrale de dezlipire sau aplipire trebuie să se prezinte la un birou notarial pentru a incheia actul autentic de dezlipire sau alipire.


Cine depune cererea de receptie si cererea de înscriere? 

Cererea de receptie a documentației cadastrale se depune de persoana autorizată în domeniul cadastrului care a întocmit documentația cadastrală.

Cererea de înscriere în cartea funciară a dezlipirii sau alipirii se depune de notarul public.


Care alte acte sunt necesare?

In cazul alipirii a 3 sau mai multor imobile este necesara și obtinerea unui certificat de urbanism de alipire de la primaria localitatii pe raza caruia este situat imobilul.

In cazul dezlipirii pe mai mult de 3 loturi este necesara și obtinerea unui certificat de urbanism de dezlipire de la primaria localitatii pe raza caruia este situat imobilul.


Ce tarif se plătește ?

In cazul dezlipirii

  • 60 lei / imobil rezultat cand se receptioneaza documentatia cadastrala
  • 60 lei / imobil rezultat cand se inscrie in cartea funciara

In cazul alipirii

  • 60 lei  cand se receptioneaza documentatia cadastrala
  • 60 lei  cand se inscrie in cartea funciara

– tariful de eliberare în regim de urgență este de 4 ori tariful in regim normal

Observație: acesta este tariful datorat bugetului de stat. Costurile cu intocmirea documentatiei cadastrale si a actului autentic notarial sunt rezultatul negocierii dintre proprietar si persoana autorizată în domeniul cadastrului ( care nu este angajatul OCPI Brașov) si notarul public.


Vezi lista persoanelor autorizate in domeniu