PRIMA_PAGINA_V1
OCPI Brasov
Localizare sediu OCPI Brasov
e-payment1
e-payment
Inspire

                                               

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

– CIF  9870320                                  
– cont RO23TREZ131501503X017823 deschis la Trezoreria Municipiului Brașov  
(în cazul platii tarifelor prin ordin de plată se va mentiona obligatoriu și codul de înregistrare fiscală CIF)


Vă recomandăm să solicitați furnizarea serviciilor de cadastru și publicitate imobiliară ONLINE sau prin intermediul serviciilor de postă/curierat.


În scopul prevenirii și limitarii raspândirii CORONAVIRUSULUI (COVID-19), accesul la ghișeele Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Brașov se face cu respectarea regulilor de distantare fizică.


Solicitanții pot primi informatii referitoare la serviciile oferite si prin e-mail, sau accesand acesta pagina de internet sau prin intermediul unui call-center*, care functionează inclusiv cu operator uman de luni până joi in intervalul orar 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00, în restul zilelor și a intervalelor orare acesta va fi funcțional fără operator uman.

Numerele de telefon si adresele de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI Brasov se regăsesc în pagina de contact.

Serviciile de cadastru și publicitate imobiliară, pentru toate categoriile de solicitanți, pot fi furnizate si astfel:

  • Cererile de eliberare a extasului de carte funciară și a extrasului de plan cadastral se pot depune si ONLINE pe pagina de internet epay.ancpi cu plata tarifului prin intermediul cardului de credit sau de debit direct în aplicație.
  •  Cererile de înscriere, cererile de furnizare de copii după documente și alte cereri tarifabile se vor putea transmite și prin intermediul serviciilor de poștă/curierat, cu plata anticipată a tarifelor prin ordin de plată / internet banking/mandat poștal:
  • Beneficiar: Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Brasov  /   IBAN: RO23TREZ131501503X017823  /  CIF 9870320

Atenție: în cazul în care plata tarifelor se face prin ordin de plată acesta trebuie să conțină și codul de inregistrare fiscală CIF 9870320

Dovada achitării (copia ordinului de plată) va fi transmisă impreună cu cererea. Cererile vor fi înregistrate în registrul general de intrare urmând a fi soluționate cu respectarea dispozitiilor legale.

În cazul cererilor transmise prin fax sau email, înregistrarea acestora se va face in registrul general de intrare doar in masura în care este transmisa si dovada achitarii tarifului, urmand ca originalul cererii insotit de înscrisurile originale sau în copie legalizată sa fie transmis prin serviciile de curierat. Solutionarea cererilor transmise prin fax sau email se va face doar dupa primirea cererilor in original si a înscrisurilor în original sau copie legalizată.

  • ELIBERAREA DOCUMENTELOR SE POATE FACE SI ÎN FORMAT ELECTRONIC PE ADRESA DE E-MAIL MENȚIONATĂ PE CERERE SAU ÎN LIPSA ACESTEIA ELIBERAREA DOCUMENTELOR PUTÂND FI FĂCUTĂ PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR DE CURIERAT OFERITE DE POȘTA ROMÂNĂ.
  • Verificarea stadiului solutionarii cererilor se poate face online pe pagina de internet www.ancpi.ro
  • Informații referitoare la serviciile de cadastru si carte funciară, precum și formularele necesare sunt puse la dispoziția dumneavoastră pe pagina de internet a OCPI Brașov, bv.ancpi.ro, pe pagina de internet a ANCPI ( www.ancpi.ro ) sau pot fi solicitate utilizând poșta electronică (e-mail).

* Este posibil ca datorită unui număr ridicat de apeluri telefonice simultane, apelul dumneavoastră să fie preluat cu întarziere sau să primiți ton de linie telefonică ocupată, ne cerem scuze pentru o asemenea situatie și vă asigurăm că încercăm să mărim capacitatea de preluare a apelurilor dumneavoastră


logo PNCCF lat

Pogramul Național de Cadastru și Carte Funciară are ca obiectiv: ÎNREGISTRAREA GRATUITĂ A IMOBILELOR ÎN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ, pentru proprietarii imobilelor.

Programul este finanțat  din venituri proprii ale ANCPI, din fonduri externe nerambursabile (Uniunea Europeană) și din alocări din bugetul unităților administrativ teritoriale.

Detalii…

ancpi.png” O proprietate garantată de lege, o evidenţă corectă, transparentă şi uşor de administrat este dezideratul european. Un sistem de cadastru şi carte funciară pe deplin funcţional este elementul cheie în procesul de dezvoltare economică, securizând drepturile de proprietate asupra imobilelor.

ANCPI are misiunea de a reglementa şi administra Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară, în scopul de a asigura siguranţa circuitului civil imobiliar şi de a sprijini creşterea economică a României * “

*Strategia Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară 2013–2017

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, ca instituție publică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din România, implementează la nivelul județului Brasov  strategia Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.