Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov – CIF  9870320                           

Plata servicilor se face în contul RO23TREZ131501503X017823 deschis la Trezoreria Municipiului Brasov


 Informații specifice

Formulare tip folosite în activitatea de cadastru și carte funciară

Model de completare a cererii de eliberare a extrasului de carte funciară pentru informare ,

Cerere eliberare extras de informare(formular tip necompletat)

Model de completare a cererii de înscriere în cartea funciară

Cererea de inscriere (formular tip necompletat)

Compatibilități între codurile de tarifare

Expertizele camerelor notariale privind valoarea de circulație a bunurilor imobile

Codurile siruta pentru localitățiile din judetul Brasov

Termene și tarife aplicabile diferitelor cereri de receptie si/sau înscriere

Programul de lucru și programul de audiențe

Documente specifice activității de cadastru și carte funciară și procedura de înscriere


Semnatura electronica in cazul inscrisurilor depuse la OCPI Brasov in format electronic conform OUG nr.38/2020


Linkuri utile

Agentia Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Centrul National de Geodezie, Cartografie, Fotogrametrie si Teledetectie

ANCPI – Infrastructura de date spatiale (GEOPORTAL INSPIRE)

Sistemul Romanesc de Determinare a Pozitiei – ROMPOS


Institutii centrale si locale

Guvernul României

Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice

Ministerul Justiției

Portalul instanțelor judecătorești

Oficiul Național al Registrului Comertului  – ONRC

Agentia Naționala de Administrare Fiscala – ANAF

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor

Sistemul Electronic National – e-guvernare

Prefectura Brașov

Consiliul Judetean Brasov


Colaboratori

Uniunea Naționala a Notarilor Publici din Romania

Camera Notarilor Publici Brașov

Universitatea Transilvania Brașov


Referinte externe

Portalul Uniunii Europene

Comitetul Permanent al Cadastrului European (PCC)

Infrastructura de Date Spatiale in Europa (INSPIRE)

Sistemul European de Referinta (EUREF)

Asociatia Europeana a registratorilor de Proprietate ELRA

Asociatia Europeana a Agentiilor de Cadastru si Cartografie (EuroGeographics)

Federația Internaționala a Geodezilor FIG