Înscrierea unui antecontract în cartea funciară

* imobilul este înscris în cartea funciară


Tipul înscrierii ce trebuie menționat în cerere:  NOTARE


Care sunt actele necesare ? 

Cererea de înscriere completată conform formularului tipizat

Antecontractul care cuprinde identificarea imobilului conform prevederilor art.29, alin.(1), lit.c) din Legea nr.7/1996.

Model completare cerere înscriere

Cererea de inscriere (formular tip necompletat) 


De ce alte informații am nevoie? 

Antecontractul se depune în original sau copie legalizată

Observații: Cererea va fi formulată in termenul stipulat pentru incheierea contractului dar nu mai tarziu de 6 luni de la data expirarii acestui termen. Mentionarea in cuprinsul actului a termenului in care urmeaza a fi incheiat contractul este obligatorie sub sanctiunea respingerii cererii de notare.


Ce tarif se plătește ?

– 75 lei / imobil

– tariful de eliberare în regim de urgență este de 375 lei


Cum se radiază notarea?

    • Acordul partilor exprimat in forma autentica sau hotararea judecatoreasca definitiva sau incheierea notariala de certificare de fapte, care atesta ca, desi somata, cealalta parte nu s-a prezentat la notarul public in vederea incheierii contractului, fie s-a prezentat si a refuzat sa incheie contractul sau, in cazul unor pacte comisorii, incheierea de certificare fapte, prin care notarul public constata indeplinirea pactului comisoriu, la solicitarea partii interesate;
    • Din oficiu odată cu inscrierea dreptului in favoarea dobanditorului;
    • La cerere după împlinirea termenului de 6 luni de la data la care trebuia încheiat contractul

Cine poate solicita radierea ?

Oricare dintre părți poate solicita radierea


Ce tarif se plătește pentru radiere?

– 75 lei / imobil

– tariful de eliberare în regim de urgență este de 375 lei


Alte inscrieri