browser1   Informații generale despre cadastru


 

Cadastrul și cartea funciară formează împreună un sistem unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică şi juridică, de importanţă naţională, pentru toate imobilele de pe întregul teritoriu al ţării.

Cadastrul ca parte a sistemului integrat, realizează identificarea, măsurarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale.

Cartea funciară cuprinde descrierea imobilelor şi înscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legătură cu imobilele

Planul cadastral conţine reprezentarea grafică a limitelor imobilelor dintr-o unitate administrativ-teritorială, care se înscriu în cartea funciară, precum şi numerele cadastrale ale acestora.

Elementele sistemului integrat de cadastru și carte funciară
– imobilul definit de art.876 alin.3 din Codul Civil ca fiind terenul format din una sau mai multe parcele alăturate, indiferent de categoria de folosinţă, cu sau fără construcţii, situat pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, aparţinând unuia sau mai multor proprietari si identificat printr-un număr cadastral unic.
– proprietarul sau mai corect dreptul de proprietate ce poarta asupra imobilului.

Scopul sistemului integrat de cadastru si carte funciară
a) determinarea informaţilor tehnice, economice şi juridice referitoare la imobile;
b) asigurarea publicităţii drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice, precum şi a oricăror altor raporturi juridice, prin cartea funciară;
c) furnizarea de date instituţiilor publice ale statului, necesare sistemului de impozitare şi pieţei imobiliare;
d) contribuie la asigurarea securităţii tranzacţiilor imobiliare şi la facilitarea creditului ipotecar.

Ce se realizează prin sistemul integrat de cadastru şi carte funciară:
a) identificarea, descrierea şi înregistrarea în documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, măsurarea şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale, precum şi stocarea datelor pe suporturi informatice;
b) identificarea şi înregistrarea proprietarilor, a altor deţinători legali de imobile şi a posesorilor;
c) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite şi taxe pentru stabilirea corectă a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de instituţiile abilitate;
d) publicitatea imobiliară, care asigură opozabilitatea drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice, precum şi a oricăror raporturi juridice supuse publicităţii, referitoare la imobile.

Care este rolul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
ANCPI si Oficiile de Cadastru si Publicitate Imobiliara nu intocmesc documentatii cadastrale
Oficiile de Cadastru si Publicitate Imobiliara verifică documentatiile cadastrale intocmite in exclusivitate doar de catre persoane fizice sau juridice autorizate.
Oficiile de Cadastru si Publicitate Imobiliara, receptioneaza documentatiile cadastrale si asigură inregistrarea cadastral-juridica a imobilelor.