Inscrierea în cartea funciară și în cadastru a modificărilor de suprafață

* imobilul este înscris în cartea funciară


Când se solicită modificarea suprafetei unui teren?

Când în urma masurătorilor se constată că suprafața acestuia este diferită de cea înscrisă în cartea funciară.


Ce presupune modificarea suprafetei unui teren?

Modificarea suprafeței presupune măsurarea imobilului de către o persoană autorizată în domeniul cadastrului ( care NU este angajatul OCPI Brașov)


Ce trebuie să facă proprietarul?

Proprietarul trebuie să încheie un contract de prestări de servicii cu o persoană autorizată în domeniul cadastrului, care să îi întocmească o documentație cadastrală, în baza măsurătorilor efectuate la teren.


Cine depune cererea?

Cererea se depune de persoana autorizată în domeniul cadastrului care a întocmit documentația cadastrală


Care sunt actele necesare ?

Declarația în forma autentică a tuturor proprietarilor imobilului prin care acestia sunt de acord cu modificarea suprafetei terenului sau hotararea judecătorească prin care s-a dispus modificarea suprafetei terenului.

Observații:

Modificarea suprafetei terenurilor, in sensul majorarii acesteia, este posibilă pe cale amiabilă (prin declaratia proprietarilor) doar in anumite limite:

  • pentru terenurile din intravilan pana la 10%
  • pentru terenurile din extravilan pan ala 5%

Modificarea suprafetei în sensul diminuarii acesteia se poate face pe cale amiabilă indiferent de suprafata diminuată.


Ce tarif se plătește ?

– 120 lei / imobil

– tariful de eliberare în regim de urgență este de 600 lei

Observație: acesta este tariful datorat bugetului de stat. Costurile cu intocmirea documentatiei cadastrale sunt rezultatul negocierii dintre proprietar si persoana autorizată în domeniul cadastrului ( care nu este  angajatul OCPI Brașov)


 

 

Vezi lista persoanelor autorizate in domeniu