notebook 3

 Inscrierea in cartea funciara a schimbarii numelui /denumirii titularului dreptului 

 * imobilul este înscris în cartea funciară
   Tipul înscrierii ce trebuie menționat în cerere:  NOTARE


Care sunt actele necesare ?
Cererea de înscriere completată conform formularului tipizat

Actul prin care a fost schimbat numele, prenumele sau denumirea pentru persoane juridice.

Model completare cerere înscriere

Cererea de inscriere (formular tip necompletat) De ce alte informații am nevoie? Actele (înscrisurile) se depun în original sau copie legalizată


Ce tarif se plătește ?

– 75 lei / imobil

– tariful de eliberare în regim de urgență este de 375 lei

Alte inscrieri