notebook 3    SCHIMBARE DESTINAȚIE CONSTRUCȚIE SAU APARTAMENT 
 * imobilul este înscris în cartea funciară
   Tipul înscrierii ce trebuie menționat în cerere:  NOTARE

Care sunt actele necesare ?
Cererea de înscriere completată conform formularului tipizat

Actul administrativ emis de primaria localității prin care a fost schimbată destinația construcției sau apartamentului.

Model completare cerere înscriere

Cererea de inscriere (formular tip necompletat)De ce alte informații am nevoie?

Actele (înscrisurile) se depun în original sau copie legalizată

Observație: prin schimbarea destinației construcției sau apartamentului nu se schimbă si componența. Schimbarea componentei (descrierii) presupune intocmirea unei documentații cadastrale de actualizare de către o persoană autorizată în domeniul cadastrului. Ce tarif se plătește ?

– 75 lei / imobil

– tariful de eliberare în regim de urgență este de 375 lei

Alte inscrieri