Tarifele pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate sunt prevazute de Ordinul nr.16/2019 al Directorului general al ANCPI

Detalii 


….Termenele pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate sun prevazute in Ordinul nr.1764/2019 al Directorului general al ANCPI

Detalii ….