Solicitarile conform Legii nr.544/2001 pot fi transmise si prin email la adresa: bv@ancpi.ro


Cerere tip de solicitare conform Legii nr.544/2001


Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

Model contestatie administrativa 1

Model contestatie administrativa 2


Costul serviciilor de copiere a informațiilor de interes public la nivelul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, este de:a) 0,5 lei/pagină pentru informații disponibile pe hârtie format A4;*b) 0,7 lei/pagină pentru informații disponibile pe hârtie format A3.*

*stabilit prin Ordinul nr.320/2018 al directorului general al ANCPI


 Raportul anual de aplicare a Legii nr.544/2001


Legislatie privitoare la accesul la informațiile de interes public

Legea nr.544/2001        privind accesul la informatiile de interes public

HG nr.123/2002            privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind accesul la informatiile de interes public


Persoana responsabilă pentru primirea solicitărilor în baza Legii nr.544/2001

Mihaela Tigăeru: Email: mihaela.tigaeru@ancpi.ro  /  Telefon: 0268/471808

Alte informatii publice