Inscrierea dreptului de proprietate asupra unui apartament dintr-un bloc de locuinte

Edificat inainte de anul 1989.  DOBANDIT  DE LA STATUL ROMAN prin CONSTRUIRE sau CUMPARARE
 * blocul de locuinte este înscris în cartea funciară
 Tipul înscrierii ce trebuie menționat în cerere: INTABULARE

Care sunt actele necesare ?
Cererea de înscriere la care se va atașa de actul de proprietate care poate fi:
  • contract de vânzare cumpărare încheiat cu Statul Roman prin fostele intreprinderi (Comprest, Roman, Tractorul, Rulmentul, Carfil, IUS,  Colorom, Hidromecanica, ICRAL, etc);
  • titlu de proprietate pentru apartamentele construite prin OJCVL
  • Pentru cota din terenul aferent apartamentului trebuie obținută atribuirea conform Legii nr.18/1991 prin Ordin al Prefectului Județului Brașov și depus fie acest ordin de prefect, fie adeverința emisă de primăria localității prin care se atestă atribuirea terenului

La dosarul cererii se va atașa și copia actului de identitate

Model completare cerere înscriere

Cererea de inscriere (formular tip necompletat)De ce alte informații am nevoie?

Actele (înscrisurile) se depun în original sau copie legalizată

Titlul de proprietate emis de OJCVL, ordinul de prefect sau adeverința emisă de primărie privind atribuirea cotei din teren trebuie să conțină date de identificare a imobilului respectiv numar topografic și numar de carte funciară (art.29 din Legea nr.7/1996)Ce tarif se plătește ?

– 120 lei / imobil.

– tariful de eliberare în regim de urgență este de 600 lei

Alte inscrieri