Category

Cadastru sistematic

Cadastru Sistematic Post

UAT VOILA ÎNŞTIINTAREA PROPRIETARILOR ŞI A POSESORILOR PRIVIND PUBLICAREA DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI ÎN COMUNA VOILA, JUDETUL BRAŞOV STIMATA DOAMNĂ / STIMATE DOMN, Vă înștiințăm că în perioada 11 iulie 2022 – 8 septembrie 2022 se vor publica documentele tehnice ale cadastrului pe teritoriul unității administrativ-teritoriale Voila, județul Brașov. Datele referitoare la imobilul/imobilele pe care...