Cadastru Sistematic Post

UAT VOILA

ÎNŞTIINTAREA PROPRIETARILOR ŞI A POSESORILOR PRIVIND PUBLICAREA DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI ÎN COMUNA VOILA, JUDETUL BRAŞOV

STIMATA DOAMNĂ / STIMATE DOMN,

Vă înștiințăm că în perioada 11 iulie 2022 – 8 septembrie 2022 se vor publica documentele tehnice ale cadastrului pe teritoriul unității administrativ-teritoriale Voila, județul Brașov.

Datele referitoare la imobilul/imobilele pe care îl/le dețineți pe raza acestui teritoriu administrativ se vor afișa permanent la sediul Primăriei Voila, situată în localitatea Voila, Str.Principală, nr.124, Comuna Voila, județul Brașov, precum și la căminele culturale din localitățile: Voila, Dridif, Cincșor, Sâmbăta de Jos, Voivodeni și Ludișor, după următorul program:

În datele 11.07.2022 și 19.07.2022 – între orele 09.00 – 14.00, la sediul Căminului cultural din localitatea Ludișor.

În datele 12.07.2022 și 20.07.2022 – între orele 09.00 – 14.00, la sediul Căminului cultural din localitatea Voivodeni.

În datele 13.07.2022 și 21.07.2022 – între orele 09.00 – 14.00, la sediul Căminului cultural din localitatea Dridif.

În datele 14.07.2022 și 22.07.2022 – între orele 09.00 – 14.00, la sediul Căminului cultural din localitatea Voila.

În datele 15.07.2022 și 25.07.2022 – între orele 09.00 – 14.00, la sediul Căminului cultural din localitatea Sâmbăta de Jos.

În datele 18.07.2022 și 26.07.2022 – între orele 09.00 – 14.00, la sediul Căminului cultural din localitatea Cincșor.

Din data de 27.07.2022 informarea va fi doar la Sediul Primariei.

Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate și pe pagina de internet a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov:https://bv.ancpi.ro/pnccf/, pe pagina de internet a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Brasov/VOILA/Contract_42332_15.09.2020, precum și pe pagina de internet a Primăriei Voila: https://www.https://comunavoila.ro

În vederea verificării datelor publicate, vă rugăm să vă prezentați la locul afișării documentelor pentru verificarea proprietăților deținute.

Puteți depune Cereri de rectificare/contestații, conform prevederilor art. 14. al. 2 din Legea 7/1996, dacă informațiile referitoare la imobilele deținute nu sunt corecte, pe toată perioada de publicare.

Cererile de rectificare/contestațiile vor fi însoțite de documente doveditoare și vor fi înregistrate de către Comisia de soluționare a Cererilor de rectificare/contestații iar dumneavoastră veți primi Procese verbale de soluționare a acestora.

Cererile de rectificare se depun la sediul Primariei Voila sau se pot transmite pe adresa de email a O.C.P.I. Brasov – bv@ancpi.ro.

Formularul cererii de rectificare poate fi descarcat de aici.

PRESTATOR – OSINCAD SRL

UAT SERCAIA

ÎNŞTIINTAREA PROPRIETARILOR ŞI A POSESORILOR PRIVIND PUBLICAREA DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI ÎN COMUNA ŞERCAIA, JUDETUL BRAŞOV

STIMATA DOAMNĂ / STIMATE DOMN,

Vă înștiințăm că în perioada 23 mai 2022 – 21 iulie 2022 se vor publica documentele tehnice ale cadastrului pe teritoriul unității administrativ-teritoriale Șercaia, județul Brașov.

Datele referitoare la imobilul/imobilele pe cate îl/le dețineți pe raza acestui teritoriu administrativ se vor afișa permanent la sediul Primăriei Șercaia, situată în localitatea Șercaia, str.Principala, nr.82, comuna Șercaia, județul Brașov, precum și la punctele de informare din localitățile: Șercaia, Vad, Hălmeag, după următorul program:

Șercaia: lunea și marțea, între orele 10-14, la punctul de informare din Căminul Cultural Șercaia;
Vad: miercurea și joi, între orele 10-14, la punctul de informare din Căminul Cultural Vad;
Hălmeag: vinerea, între orele 10-14, la punctul de informare din Dispensarul Comunal Hălmeag.

Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate și pe pagina de internet a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov:https://bv.ancpi.ro/pnccf/, pe pagina de internet a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Brasov/Sercaia, precum și pe pagina de internet a Primăriei Șercaia: https://www.primaria-sercaia.ro

În vederea verificării datelor publicate, vă rugăm să vă prezentați la locul afișării documentelor pentru verificarea proprietăților deținute.

Puteți depune Cereri de rectificare/contestații, conform prevederilor art. 14. al. 2 din Legea 7/1996, dacă informațiile referitoare la imobilele deținute nu sunt corecte, pe toată perioada de publicare.

Cererile de rectificare/contestațiile vor fi însoțite de documente doveditoare și vor fi înregistrate de către Comisia de soluționare a Cererilor de rectificare/contestații iar dumneavoastră veți primi Procese verbale de soluționare a acestora.

Cererile de rectificare se depun la sediul Primariei Sercaia sau se pot transmite pe adresa de email a OCPI Brasov – bv@ancpi.ro.

Formularul cererii de rectificare poate fi descarcat de aici.

PRESTATOR – GEOLAND CONSULTING SRL

UAT SINCA

ÎNŞTIINTAREA PROPRIETARILOR ŞI A POSESORILOR PRIVIND PUBLICAREA DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI ÎN COMUNA ŞINCA, JUDETUL BRAŞOV

STIMATA DOAMNĂ / STIMATE DOMN,

Vă înștiințăm că în perioada 27 septembrie 2021 – 26 noiembrie 2021 se vor publica documentele tehnice ale cadastrului pe teritoriul unității administrativ-teritoriale Șinca, județul Brașov.

Datele referitoare la imobilul/imobilele pe cate îl/le dețineți pe raza acestui teritoriu administrativ se vor afișa permanent la sediul Primăriei Șinca, situată în localitatea Șinca Veche, nr. 314, comuna Șinca, județul Brașov, precum și la sediile primariei din localitățile: Șinca Veche, Perșani, Șercăița, Bucium, Ohaba, după următorul program:

Luni – între orele 09.00 – 16.30, la sediul Primăriei din localitatea Șinca Veche.

Marți – între orele 08.30 – 16.00, la sediul Căminului cultural din localitatea Perșani.

Miercuri – între orele 08.30 – 16.00, la sediul Căminului cultural din localitatea Șercăița.

Joi – între orele 08.30 – 16.00, la sediul Căminului cultural din localitatea Bucium.

Vineri – între orele 08.30 – 14.30, la sediul Căminului cultural din localitatea Ohaba.

Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate și pe pagina de internet a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov:https://bv.ancpi.ro/pnccf/, pe pagina de internet a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Brasov/Sinca, precum și pe pagina de internet a Primăriei Șinca: https://comunasinca.ro/.

În vederea verificării datelor publicate, vă rugăm să vă prezentați la locul afișării documentelor pentru verificarea proprietăților deținute.

Puteți depune Cereri de rectificare/contestații, conform prevederilor art. 14. al. 2 din Legea 7/1996, dacă informațiile referitoare la imobilele deținute nu sunt corecte, pe toată perioada de publicare.

Cererile de rectificare/contestațiile vor fi însoțite de documente doveditoare și vor fi înregistrate de către Comisia de soluționare a Cererilor de rectificare/contestații iar dumneavoastră veți primi Procese verbale de soluționare a acestora.

Cererile de rectificare se depun la sediul Primariei Sinca sau se pot transmite pe adresa de email a OCPI Brasov – bv@ancpi.ro.

Formularul cererii de rectificare poate fi descarcat de aici.

PRESTATOR – S.C. RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE S.R.L.